Firmy v rámci NAGA Group neposkytují regulované činnosti rezidentům Velké Británie
Přihlášení

Regulace a licence

Společnost NAGA Markets Europe Ltd je regulována a licencována Kyperskou komisí pro cenné papíry a burzu (CySEC) a veškeré finanční prostředky našich klientů jsou odděleny od našich vlastních prostředků a uschovány v předních regulovaných bankách v rámci EU.
Kyperská komise pro cenné papíry a burzu (CySEC)
Společnost NAGA Markets Europe Ltd («NAGA») je licencována a regulována Kyperskou komisí pro cenné papíry a burzu (číslo licence 204/13), dozorčím a regulačním orgánem pro společnosti poskytující investiční služby na Kypru. NAGA je držitelem mezinárodní licence CySEC, která ji opravňuje k poskytování investičních a souvisejících služeb.
Dbáme na dodržování nařízení EU i místních předpisů, jako jsou evropská Směrnice o trzích finančních nástrojů II (MiFID II), Nařízení o trzích finančních nástrojů (MiFIR) a kyperský Zákon o investičních službách a činnostech a regulovaných trzích z roku 2017 (zákon 87(I)/2017).
MiFID
Směrnice MiFID II prošla aktualizací a doplňuje Směrnici o trzích finančních nástrojů (MiFID) 2004/39/EC. MiFID II vešla v účinnost 1.1.2018 s cílem regulovat trhy finančních nástrojů a poskytování investičních služeb a činností v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP). Směrnice byla přijata na Kypru v podobě kyperského Zákona o investičních službách a činnostech a regulovaných trzích z roku 2017 (zákon 87(I)/2017).
Kompenzační fond pro investory
NAGA je členem Kompenzačního fondu investorů, jehož cílem je zajistit veškeré nároky krytých klientů vůči členům Fondu a odškodnit tyto klienty za všechny škody vzniklé selháním člena Fondu při plnění jeho povinností, ať už se jednalo o porušení právních předpisů, smlouvy s klientem nebo o pochybení člena Fondu.
Vyloučení odpovědnosti
Webové stránky vlastní a provozuje NAGA Markets Europe Ltd. Upozornění na rizika: Obchodování cizích měn („forex“) a kontraktů na vyrovnání rozdílu („CFD“), včetně CFD na kryptoměny, je vysoce spekulativní, přináší vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro každého investora. Můžete utrpět ztrátu části nebo celého svého investovaného kapitálu a neměli byste proto spekulovat s prostředky, které si nemůžete dovolit ztratit.
Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním na marži a důrazně vám doporučujeme, abyste si přečetli úplné Upozornění na rizika. NAGA Markets Europe Ltd je regulovanou společností poskytující finanční služby a k výkonu svých činností má oprávnění Kyperské komise pro cenné papíry a burzu („CySEC“), číslo licence CIF 204/13. Jurisdikce, ve kterých nejsou poskytovány služby: Nezřizujeme účty obyvatelům určitých jurisdikcí, například USA, Japonska, Kanady, Belgie, Kuby, Íránu, Iráku, Sýrie a KLDR.
Obchodní podmínky
Obchodujte chytře a zodpovědně s důvěryhodným a transparentním brokerem.
Společnost NAGA Markets je plně regulována a dodržuje přísná pravidla CySEC. Všem našim klientům důrazně doporučujeme, aby si před otevřením účtu u nás přečetli níže uvedené dokumenty a aby jim porozuměli.
Smlouva s klientem
Zásady pro kategorizaci klientů
Zásady vyřizování stížností
Zásady pro vyloučení střetu zájmů
Dokument s klíčovými informacemi
Oznámení o kompenzačním fondu pro investory
Zásady ochrany osobních údajů NAGA Markets
Vyjádření k rizikům a Upozornění na rizika
Informace o společnosti
Zveřejnění informací za rok 2018 podle Pilíře III
Souhrnná zpráva o kvalitě provádění pokynů
Pilíř III 2019
Zásady provádění pokynů
Pilíř III 2020
RTS 27 – Údaje o provádění pokynů za Q1 2018
RTS 27 – Údaje o provádění pokynů za Q2 2018
RTS 27 – Údaje o provádění pokynů za Q3 2018
RTS 27 – Údaje o provádění pokynů za Q4 2018
RTS 27 – Údaje o provádění pokynů za Q1 2019
RTS 27 – Údaje o provádění pokynů za Q2 2019
RTS 27 – Údaje o provádění pokynů za Q3 2019
RTS 27 – Údaje o provádění pokynů za Q4 2019
RTS 27 – Údaje o provádění pokynů za Q1 2020
RTS 27 – Údaje o provádění pokynů za Q2 2020
RTS 27 – Údaje o provádění pokynů za Q3 2020
RTS 27 – Údaje o provádění pokynů za Q4 2020
RTS 27 – Údaje o provádění pokynů za Q1 2021
Údaje zprávy RTS 27 Q2 2021
Údaje zprávy RTS 27 Q3 2021

Copyright © 2022 – Všechna práva vyhrazena.

NAGA je ochrannou známkou společnosti NAGA Group AG, FinTech společnosti se sídlem v Německu, která je obchodována na frankfurtské burze cenných papírů | WKN: A161NR | ISIN: DE000A161NR7.

Zásady ochrany osobních údajůZásady používání cookiesObchodní podmínky

Webové stránky vlastní NAGA Group AG a provozuje NAGA Markets Ltd, která je licencována a regulována Kyperskou komisí pro cenné papíry a burzu (CySEC), u které je vedena pod licenčním číslem 204/13.

Registrace: BaFin reg. 135203 | Consob reg. 3844 | CNMV reg. 3591

NAGA Group AG je holdingovou společností NAGA Markets Ltd, NAGA Technology GmbH a NAGA Global Ltd.

Obchodujte zodpovědně: CFD jsou složité nástroje spojené s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz kvůli použité páce. 76.85% účtů retailových investorů utrpí finanční ztrátu při obchodování CFD s tímto poskytovatelem. Měli byste dobře zvážit, zda rozumíte, jak CFD fungují a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých peněz. Minulá výkonnost členů komunity NAGA není spolehlivým ukazatelem jejich budoucí výkonnosti. Obsah na sociální a obchodní platformě NAGA je vytvářen členy její komunity a neobsahuje rady ani doporučení od společnosti NAGA, či jejím jménem.

Obchodování s NAGA Trader prostřednictvím sledování a/nebo kopírování či replikování obchodů jiných obchodníků s sebou nese vysokou míru rizik, a to i při sledování a/nebo kopírování či replikování nejlepších obchodníků. Mezi taková rizika patří i riziko, že můžete sledovat/kopírovat obchodní rozhodnutí možná nezkušených/neprofesionálních obchodníků, nebo obchodníků, jejichž konečný cíl nebo úmysl, nebo finanční stav se mohou lišit od těch vašich. Své investiční rozhodnutí byste měli učinit na základě svého vlastního posouzení osoby, která provádí obchodní rozhodnutí, a zohlednit přitom podmínky veškeré právní dokumentace.

Regiony, ve kterých nejsou poskytovány služby: NAGA Markets Ltd nabízí služby obyvatelům zemí Evropského hospodářského prostoru, s výjimkou Belgie a Velké Británie. Společnost NAGA Markets Ltd neposkytuje investiční a doplňkové služby na území třetích zemí.

Upozornění na rizika: CFD jsou složité nástroje spojené s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz kvůli použité páce. 76.85% účtů retailových investorů utrpí finanční ztrátu při obchodování CFD s tímto poskytovatelem. Měli byste dobře zvážit, zda rozumíte, jak fungují CFD a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty vašich peněz.