UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA: CFD jsou složité nástroje a nesou s sebou vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku finanční páky. 86.87% účtů retailových investorů utrpí při obchodování CFD u tohoto poskytovatele finanční ztrátu. Toto není investiční poradenství.

Právní dokumentace

Společnost NAGA Markets Europe Ltd je regulována a licencována Kyperskou komisí pro cenné papíry a burzu (CySEC) a veškeré finanční prostředky našich klientů jsou odděleny od našich vlastních prostředků a uschovány v předních regulovaných bankách v rámci EU.
Kyperská komise pro cenné papíry a burzu (CySEC)
Společnost NAGA Markets Europe Ltd («NAGA») je licencována a regulována Kyperskou komisí pro cenné papíry a burzu (číslo licence 204/13), dozorčím a regulačním orgánem pro společnosti poskytující investiční služby na Kypru. NAGA je držitelem mezinárodní licence CySEC, která ji opravňuje k poskytování investičních a souvisejících služeb.
Dbáme na dodržování nařízení EU i místních předpisů, jako jsou evropská Směrnice o trzích finančních nástrojů II (MiFID II), Nařízení o trzích finančních nástrojů (MiFIR) a kyperský Zákon o investičních službách a činnostech a regulovaných trzích z roku 2017 (zákon 87(I)/2017).
MiFID
Směrnice MiFID II prošla aktualizací a doplňuje Směrnici o trzích finančních nástrojů (MiFID) 2004/39/EC. MiFID II vešla v účinnost 1.1.2018 s cílem regulovat trhy finančních nástrojů a poskytování investičních služeb a činností v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP). Směrnice byla přijata na Kypru v podobě kyperského Zákona o investičních službách a činnostech a regulovaných trzích z roku 2017 (zákon 87(I)/2017).
Kompenzační fond pro investory
NAGA je členem Kompenzačního fondu investorů, jehož cílem je zajistit veškeré nároky krytých klientů vůči členům Fondu a odškodnit tyto klienty za všechny škody vzniklé selháním člena Fondu při plnění jeho povinností, ať už se jednalo o porušení právních předpisů, smlouvy s klientem nebo o pochybení člena Fondu.
Vyloučení odpovědnosti
Webové stránky vlastní NAGA Group AG a provozuje NAGA Markets Europe LTD, která je licencována a regulována Kyperskou komisí pro cenné papíry a burzu (CySEC), u které je vedena pod licenčním číslem 204/13.
UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA: CFD jsou složité nástroje a nesou s sebou vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku finanční páky. 86.87% účtů retailových investorů utrpí při obchodování CFD u tohoto poskytovatele finanční ztrátu. Toto není investiční poradenství.
Obchodování s NAGA Trader prostřednictvím sledování a/nebo kopírování či replikování obchodů jiných obchodníků s sebou nese vysokou míru rizik, a to i při sledování a/nebo kopírování či replikování nejlepších obchodníků. Mezi taková rizika patří i riziko, že můžete sledovat/kopírovat obchodní rozhodnutí možná nezkušených/neprofesionálních obchodníků, nebo obchodníků, jejichž konečný cíl nebo úmysl, nebo finanční stav se mohou lišit od těch vašich. Své investiční rozhodnutí byste měli učinit na základě svého vlastního posouzení osoby, která provádí obchodní rozhodnutí, a zohlednit přitom podmínky veškeré právní dokumentace.
Měli byste si být vědomi všech rizik spojených s obchodováním na marži a důrazně vám doporučujeme, abyste si přečetli úplné Vyjádření k rizikům a Upozornění na rizika.
NAGA Markets Europe LTD je registrována a podléhá regulaci kyperské Komise pro cenné papíry a burzu (CySEC), u které je vedena pod licenčním číslem 204/13.
Regiony, ve kterých nejsou poskytovány služby: NAGA Markets Europe LTD nabízí své služby obyvatelům zemí Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, kromě Belgie. NAGA Markets Europe LTD neposkytuje své investiční a doplňkové služby na území třetích zemí.
Obchodní podmínky
Obchodujte chytře a zodpovědně s důvěryhodným a transparentním brokerem.
Společnost NAGA Markets Europe Ltd je regulována a dodržuje přísná pravidla a nařízení CySEC. Všem našim klientům důrazně doporučujeme, aby si před otevřením účtu u nás přečetli níže uvedené dokumenty a aby jim porozuměli.
AML a zásady ověření účtu
Smlouva s klientem
Zásady pro kategorizaci klientů
Zásady vyřizování stížností
Zásady pro vyloučení střetu zájmů
Zásady uplatňování nákladů a poplatků
Dokument s klíčovými informacemi
Zásady ochrany osobních údajů NAGA Markets
Oznámení o kompenzačním fondu pro investory
Vyjádření k rizikům a Upozornění na rizika
Informace o společnosti
Podmínky používání
Souhrnná zpráva o kvalitě provádění pokynů
Pilíř III 2018
Zásady provádění pokynů
Pilíř III 2019
RTS 27 – Údaje o provádění pokynů za Q1 2018
Pilíř III 2020
RTS 27 – Údaje o provádění pokynů za Q2 2018
Pilíř III 2021
RTS 27 – Údaje o provádění pokynů za Q3 2018
Pilíř III 2022
RTS 27 – Údaje o provádění pokynů za Q4 2018
RTS 27 – Údaje o provádění pokynů za Q1 2019
RTS 27 – Údaje o provádění pokynů za Q2 2019
RTS 27 – Údaje o provádění pokynů za Q3 2019
RTS 27 – Údaje o provádění pokynů za Q4 2019
RTS 27 – Údaje o provádění pokynů za Q1 2020
RTS 27 – Údaje o provádění pokynů za Q2 2020
RTS 27 – Údaje o provádění pokynů za Q3 2020
RTS 27 – Údaje o provádění pokynů za Q4 2020
RTS 27 – Údaje o provádění pokynů za Q1 2021
Údaje zprávy RTS 27 Q2 2021
Údaje zprávy RTS 27 Q3 2021
RTS 27 – Údaje o provádění pokynů za Q4 2021
Data realizacji RTS 27 – Kwartał IV, 2022
RTS 27 – Údaje o provádění pokynů za Q1 2023
RTS 27 Execution Data Q2 2023
RTS 27 Execution Data Q3 2023

Copyright © 2024 – Všechna práva vyhrazena.

NAGA je ochrannou známkou společnosti NAGA Group AG, FinTech společnosti se sídlem v Německu, která je obchodována na frankfurtské burze cenných papírů | WKN: A161NR | ISIN: DE000A161NR7.

Zásady ochrany osobních údajůZásady používání cookiesObchodní podmínkyPodmínky používání

The website is owned by The NAGA Group AG and operated by NAGA Markets Europe LTD which is authorised and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) under licence No. 204/13. The registered address of NAGA Markets Europe LTD is Agias Zonis 11, Limassol 3027, Cyprus

Registrace: BaFin reg. 135203 | Consob reg. 3844 | CNMV reg. 3591

NAGA Group AG je holdingovou společností NAGA Markets Europe Ltd, NAGA Technology GmbH, NAGA Global LLC a NAGA Capital Ltd.

UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA: CFD jsou složité nástroje a nesou s sebou vysoké riziko rychlé ztráty peněz v důsledku finanční páky. 86.87% účtů retailových investorů utrpí při obchodování CFD u tohoto poskytovatele finanční ztrátu. Toto není investiční poradenství.

Obchodování s NAGA Trader prostřednictvím sledování a/nebo kopírování či replikování obchodů jiných obchodníků s sebou nese vysokou míru rizik, a to i při sledování a/nebo kopírování či replikování nejlepších obchodníků. Mezi taková rizika patří i riziko, že můžete sledovat/kopírovat obchodní rozhodnutí možná nezkušených/neprofesionálních obchodníků, nebo obchodníků, jejichž konečný cíl nebo úmysl, nebo finanční stav se mohou lišit od těch vašich. Své investiční rozhodnutí byste měli učinit na základě svého vlastního posouzení osoby, která provádí obchodní rozhodnutí, a zohlednit přitom podmínky veškeré právní dokumentace.

Regiony, ve kterých nejsou poskytovány služby: NAGA Markets Europe LTD nabízí své služby obyvatelům zemí Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska, kromě Belgie. NAGA Markets Europe LTD neposkytuje své investiční a doplňkové služby na území třetích zemí.

Ve Španělsku nejsou povoleny partnerské programy pro komercializaci investičních služeb nebo získávání klientů neoprávněnými třetími stranami.

Los programas de afiliados no están permitidos en España para la comercialización de servicios de inversion y captación de clientes por parte de terceros no autorizados.