Juridische documentatie

NAGA Markets Europe Ltd wordt gereguleerd en is gelicentieerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Alle fondsen van onze klanten worden gescheiden van onze eigen middelen bij belangrijke gereguleerde banken van de EU bewaard.
Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
NAGA Markets Europe Ltd («NAGA») is erkend en wordt gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission (licentienummer 204/13), de toezichthoudende en regelgevende autoriteit voor beleggingsdiensten in Cyprus. NAGA heeft een grensoverschrijdende CySEC licentie waardoor zij bevoegd is om beleggings- en aanvullende diensten te verlenen.
Wij garanderen dat wij voldoen aan de Europese en plaatselijke regelgeving, zoals de Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten II ('MiFID II), de Europese beleggingsrichtlijn ('MiFIR') en de Cyprus Investment Services and Activities and Regulated Markets Law van 2017 (Law87(I)/2017).
MiFID
MiFID II is een herziening van en aanvulling op de Richtlijn 2004/39/EG betreffende markten voor financiële instrumenten ('MiFID'), die van kracht is gegaan op 1/1/2018 met als doel het reguleren van de markten van financiële instrumenten en het verlenen van beleggingsdiensten en -activiteiten binnen de Europese Economische Ruimte (EER). De richtlijn is aangenomen in Cyprus door middel van de Cyprus Investment Services and Activities and Regulated Markets Law of 2017 (Law 87(l)/2017).
Beleggingscompensatiefonds
NAGA Markets is aangesloten bij het Investor Compensation Fund (Beleggingscompensatiefonds), dat tot doel heeft zekerheid te stellen voor vorderingen van klanten die onder de dekking vallen, jegens leden van het Fonds en om die klanten te vrijwaren voor schade die voortvloeit uit niet-naleving door een lid van het Fonds van haar verplichtingen die voortvloeien uit de wetgeving of de klantenovereenkomst, of uit overtredingen door een lid van het Fonds.
Risicodisclaimer
De website is eigendom van The NAGA Group AG en wordt beheerd door NAGA Markets Europe Ltd, een bedrijf dat geautoriseerd is en gereguleerd wordt door de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) onder licentienummer 204/13.
RISICO WAARSCHUWING: CFD's zijn complexe instrumenten en brengen vanwege de hefboomwerking een hoog risico met zich mee om snel geld te verliezen. 86.87% van de particuliere beleggers verliest geld bij het handelen in CFD's met deze aanbieder. Dit is geen beleggingsadvies.
Handelen met NAGA Trader door het volgen en/of kopiëren of repliceren van handelstransacties van andere handelaars brengt hoge risico's met zich mee, zelfs wanneer de best presterende handelaars worden gevolgd en/of gekopieerd of gerepliceerd. Dergelijke risico's omvatten het risico dat u de handelsbeslissingen van mogelijk onervaren/onprofessionele handelaars volgt/kopieert of handelaars wiens uiteindelijke doel of intentie of financiële status kan verschillen van de uwe. Voordat u een beleggingsbeslissing neemt, moet u vertrouwen op uw eigen beoordeling van de persoon die de handelsbeslissingen neemt en op de voorwaarden van alle juridische documentatie.
U dient zich bewust te zijn van alle risico´s die verbonden zijn aan het handelen met marges en u wordt met klem aangeraden om de volledige Risico-mededeling te lezen.
NAGA Markets Europe LTD is geautoriseerd gereguleerd en wordt gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) onder licentienummer 204/13.
Regio´s waarvoor beperkingen gelden: NAGA Markets Europe LTD biedt diensten aan inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland, met uitzondering van België. NAGA Markets Europe LTD levert geen beleggings- en aanvullende diensten op het grondgebied van derde landen..
Handelsvoorwaarden
Handel slim en verantwoord met een betrouwbare en transparante broker.
NAGA Markets Europe Ltd is volledig gereguleerd en voldoet aan de strikte richtlijnen van CySEC. Wij raden al onze klanten met klem aan om de onderstaande documenten te lezen alvorens een account bij ons te openen
AML- en Accountverificatiebeleid
Klantenovereenkomst
Beleid inzake Klantenindeling
Beleid inzake de afhandeling van klachten
Beleid inzake belangenconflicten
Beleid inzake kosten en heffingen
Belangrijk informatiedocument
Privacybeleid van NAGA Markets
Mededeling omtrent het Beleggingscompensatiefonds
Risico-mededeling en Waarschuwingsbericht
Bedrijfsinformatie
Gebruiksvoorwaarden
Beknopt overzicht van de Uitvoeringskwaliteit
Pillar III 2018
Beleid inzake orderuitvoering
Pillar III 2019
RTS 27 Uitvoeringsdatum Q1 2018
Pillar III 2020
RTS 27 Uitvoeringsdatum Q2 2018
Pillar III 2021
RTS 27 Uitvoeringsdatum Q3 2018
Pillar III 2022
RTS 27 Uitvoeringsdatum Q4 2018
RTS 27 Uitvoeringsdatum Q1 2019
RTS 27 Uitvoeringsdatum Q2 2019
RTS 27 Uitvoeringsdatum Q3 2019
RTS 27 Uitvoeringsdatum Q4 2019
RTS 27 Uitvoeringsdatum Q1 2020
RTS 27 Uitvoeringsdatum Q2 2020
RTS 27 Uitvoeringsdatum Q3 2020
RTS 27 Uitvoeringsdatum Q4 2020
RTS 27 Uitvoeringsdatum Q1 2021
RTS 27 Uitvoeringsdatum 2e kwartaal 2021
RTS 27 Uitvoeringsdatum 3e kwartaal 2021
RTS 27 Uitvoeringsdagum 4e kwartaal 2021
RTS 27 Uitvoeringsgegevens Q4 2022
RTS 27 Uitvoeringsdatum Q1 2023
RTS 27 Execution Data Q2 2023
RTS 27 Execution Data Q3 2023

Copyright © 2024 – Alle rechten voorbehouden.

NAGA is een handelsmerk van de NAGA Group AG, een in Duitsland gevestigd FinTech-bedrijf dat openbaar is genoteerd aan de beurs van Frankfurt | WKN: A161NR | ISIN: DE000A161NR7.

PrivacybeleidCookiebeleidAlgemene voorwaardenGebruiksvoorwaarden

The website is owned by The NAGA Group AG and operated by NAGA Markets Europe LTD which is authorised and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) under licence No. 204/13. The registered address of NAGA Markets Europe LTD is Agias Zonis 11, Limassol 3027, Cyprus

Registraties: BaFin reg. 135203 | Consob reg. 3844 | CNMV reg. 3591

The NAGA Group AG is de holdingmaatschappij van NAGA Markets Europe Ltd, NAGA Technology GmbH, NAGA Global LLC en NAGA Capital Ltd.

RISICOWAARSCHUWING: CFD's zijn complexe instrumenten en brengen vanwege de hefboomwerking een hoog risico met zich mee om snel geld te verliezen. 86.87% van de particuliere beleggers verliest geld bij het handelen in CFD's met deze aanbieder. Dit is geen beleggingsadvies.

Handelen met NAGA Trader door het volgen en/of kopiëren of repliceren van handelstransacties van andere handelaars brengt hoge risico's met zich mee, zelfs wanneer de best presterende handelaars worden gevolgd en/of gekopieerd of gerepliceerd. Dergelijke risico's omvatten het risico dat u de handelsbeslissingen van mogelijk onervaren/onprofessionele handelaars volgt/kopieert of handelaars wier uiteindelijke doel of intentie of financiële status kan verschillen van de uwe. Voordat u een beleggingsbeslissing neemt, moet u vertrouwen op uw eigen beoordeling van de persoon die de handelsbeslissingen neemt en op de voorwaarden van alle juridische documentatie.

Beperkte regio's: NAGA Markets Europe LTD verleent diensten aan inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland, met uitzondering van België. NAGA Markets Europe LTD verleent geen beleggings- en aanvullende diensten in de gebiedsdelen van derde landen.

Partnerschapsprogramma's zijn in Spanje niet toegestaan voor de commercialisering van beleggingsdiensten of de verwerving van klanten door onbevoegde derden.

Los programas de afiliados no están permitidos en España para la comercialización de servicios de inversion y captación de clientes por parte de terceros no autorizados.