Dokumenty prawne

NAGA Markets Europe Ltd jest regulowany i licencjonowany przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC), a wszystkie środki naszych klientów są oddzielone od naszych własnych i przechowywane w głównych bankach regulowanych w UE.
Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC)
NAGA Markets Europe Ltd ("NAGA") jest upoważniony i regulowany przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (numer licencji 204/13), organ nadzorujący i regulujący firmy świadczące usługi inwestycyjne na Cyprze. NAGA posiada transgraniczną licencję CySEC, upoważniającą do świadczenia usług inwestycyjnych i dodatkowych.
Zapewniamy, że przestrzegamy przepisów unijnych i lokalnych, takich jak europejska dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych II ("MiFID II"), rozporządzenie w sprawie rynków instrumentów finansowych ("MiFIR") oraz cypryjska ustawa o usługach i działalności inwestycyjnej oraz rynkach regulowanych z 2017 roku (Law87(I)/2017).
MiFID
Dyrektywa MiFID II pojawiła się w celu aktualizacji i uzupełnienia dyrektywy 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych ("MiFID"), wchodząc w życie 1/1/2018 w celu uregulowania rynków instrumentów finansowych oraz świadczenia usług i działalności inwestycyjnej w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dyrektywa została przyjęta na Cyprze poprzez Cypryjską Ustawę o Usługach i Działalności Inwestycyjnej oraz Rynkach Regulowanych z 2017 roku (Ustawa 87(l)/2017).
Fundusz Rekompensat dla Inwestorów (ICF)
NAGA Markets jest członkiem Funduszu Rekompensat dla Inwestorów, którego celem jest zabezpieczenie wszelkich roszczeń klientów objętych ubezpieczeniem wobec członków Funduszu oraz zrekompensowanie klientom objętym ubezpieczeniem wszelkich roszczeń wynikających z nieprawidłowego działania członka Funduszu w wypełnianiu swoich obowiązków, niezależnie od tego, czy obowiązek ten wynika z przepisów prawa, umowy z klientem czy z niewłaściwego postępowania członka Funduszu.
Zastrzeżenie dotyczące ryzyka
Właścicielem strony internetowej jest The NAGA Group AG, a jej operatorem jest NAGA Markets Europe LTD posiadająca zezwolenie i objęta nadzorem Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) na mocy licencji nr 204/13.
OSTRZEŻENIE O RYZYKU: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 81.53% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD za pośrednictwem tego dostawcy. To nie jest porada inwestycyjna.
Handel na NAGA Trader poprzez śledzenie i/lub kopiowanie bądź powielanie transakcji innych traderów wiąże się z wysokim poziomem ryzyka, nawet w przypadku śledzenia i/lub kopiowania transakcji traderów osiągających najlepsze wyniki. Ryzyko obejmuje ryzyko śledzenia/kopiowania decyzji transakcyjnych niedoświadczonych/nieprofesjonalnych traderów lub traderów, których ostateczny cel, zamiar lub status finansowy mogą różnić się od Twojego. Podejmując decyzję inwestycyjną, powinieneś opierać się na swojej własnej ocenie osoby podejmującej decyzje handlowe oraz na warunkach wszystkich dokumentów prawnych.
Powinieneś być świadomy wszystkich zagrożeń związanych z handlem z wykorzystaniem depozytu zabezpieczającego, zalecamy zapoznanie się z pełną treścią Informacji i ostrzeżenia o ryzyku.
NAGA Markets Europe LTD posiada zezwolenie i podlega nadzorowi Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) na mocy licencji nr 204/13.
Regiony objęte ograniczeniami: NAGA Markets Europe LTD oferuje usługi rezydentom Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyjątkiem Belgii. NAGA Markets Europe LTD nie świadczy usług inwestycyjnych ani usług pomocniczych na terytoriach państw trzecich.
Warunki prowadzenia działalności
Handluj mądrze i odpowiedzialnie z zaufanym i przejrzystym brokerem.
NAGA Markets Europe Ltd jest objęta nadzorem i stosuje się do ścisłych wytycznych i dyrektyw CySEC. Zalecamy wszystkim naszym klientom, aby przeczytali i zrozumieli poniższe dokumenty zanim otworzą u nas konto.
AML i Polityka Weryfikacji Konta
Umowa z Klientem
Polityka Kategoryzacji Klientów
Polityka rozpatrywania reklamacji
Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów
Polityka Kosztów i Opłat
Dokument zawierający kluczowe informacje (KID)
Polityka prywatności NAGA Markets
Informacja o Funduszu Rekompensat dla Inwestorów (ICF)
Informacja o ryzyku i ostrzeżenia
Informacje o Spółce
Regulamin
Podsumowanie jakości realizacji
Filar III 2018
Polityka Realizacji Zleceń
Filar III 2019
RTS 27 Dane o realizacji zleceń za I kwartał 2018 r.
Filar III 2020
RTS 27 Dane o realizacji zleceń za II kwartał 2018 r.
Filar III 2021
RTS 27 Dane o realizacji zleceń za III kwartał 2018 r.
Filar III 2022
RTS 27 Dane o realizacji zleceń za IV kwartał 2018 r.
Pillar III 2023
RTS 27 Dane o realizacji zleceń za I kwartał 2019 r.
RTS 27 Dane o realizacji zleceń za II kwartał 2019 r.
RTS 27 Dane o realizacji zleceń za III kwartał 2019 r.
RTS 27 Dane o realizacji zleceń za IV kwartał 2019 r.
RTS 27 Dane o realizacji zleceń za I kwartał 2020 r.
RTS 27 Dane o realizacji zleceń za II kwartał 2020 r.
RTS 27 Dane o realizacji zleceń za III kwartał 2020 r.
RTS 27 Dane o realizacji zleceń za IV kwartał 2020 r.
RTS 27 Dane o realizacji zleceń za I kwartał 2021 r.
RTS 27 Dane wykonawcze Q2 2021
RTS 27 dane wykonawcze Q3 2021
RTS 27 Dane wykonawcze za 4. kwartał 2021 r.
Data realizacji RTS 27 – Kwartał IV, 2022
RTS 27 Dane o realizacji zleceń za I kwartał 2023 r.
RTS 27 Execution Data Q2 2023
RTS 27 Execution Data Q3 2023

Copyright © 2024 – Wszelkie prawa zastrzeżone.

NAGA jest znakiem towarowym The NAGA Group AG, niemieckiej firmy FinTech, notowanej na giełdzie we Frankfurcie | WKN: A161NR | ISIN: DE000A161NR7.

Polityka prywatnościPolityka cookiesZasady i WarunkiRegulamin

The website is owned by The NAGA Group AG and operated by NAGA Markets Europe LTD which is authorised and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) under licence No. 204/13. The registered address of NAGA Markets Europe LTD is Agias Zonis 11, Limassol 3027, Cyprus

Rejestracje: Nr rej. BaFin: 135203 | Nr rej. Consob: 3844 | Nr rej. CNMV: 3591

Grupa NAGA AG jest spółką holdingową NAGA Markets Europe Ltd, NAGA Technology GmbH, NAGA Global LLC i NAGA Capital Ltd.

OSTRZEŻENIE O RYZYKU: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. {Procent}} kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Nie jest to porada inwestycyjna.

Handel na NAGA Trader poprzez śledzenie i/lub kopiowanie bądź powielanie transakcji innych traderów wiąże się z wysokim poziomem ryzyka, nawet w przypadku śledzenia i/lub kopiowania transakcji traderów osiągających najlepsze wyniki. Ryzyko obejmuje ryzyko śledzenia/kopiowania decyzji transakcyjnych niedoświadczonych/nieprofesjonalnych traderów lub traderów, których ostateczny cel, zamiar lub status finansowy mogą różnić się od Twojego. Podejmując decyzję inwestycyjną, powinieneś opierać się na swojej własnej ocenie osoby podejmującej decyzje handlowe oraz na warunkach wszystkich dokumentów prawnych.

Regiony o ograniczonym dostępie NAGA Markets Europe LTD oferuje usługi dla mieszkańców Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, z wyłączeniem Belgii. NAGA Markets Europe LTD nie świadczy usług inwestycyjnych i dodatkowych na terytoriach państw trzecich.

Programy afiliacyjne służące do komercjalizacji usług inwestycyjnych lub pozyskiwania klientów przez nieupoważnione osoby trzecie są niedozwolone w Hiszpanii.

Los programas de afiliados no están permitidos en España para la comercialización de servicios de inversion y captación de clientes por parte de terceros no autorizados.